Leren en plezier maken gaan samen

Jong en oud, samen één kerk

Kinderen mee laten denken over de kerk

Leren door zelf te doen

Kinderen komen in beweging

}

Kinderkerk in het kort

 

 

  • HizKids Kinderkerk is voor kinderen in de basisschool-leeftijd. Voor jongere kinderen is er crechè.
  • De kinderen gaan eerst mee naar de kerkdienst en daarna verlaten ze gezamenlijk de zaal. U mag meelopen als u wilt.
  • De kinderkerk bestaat uit drie onderdelen:
    • Een gespreksgroep met leeftijdsgenoten
    • Een kinderkerkdienst o.l.v. een vertelteam, en 
    • Een Workshop waar het kind zich vooraf aan de dienst voor heeft ingeschreven.
t

FAQ voor ouders

Moet je lid zijn van de Stadskerk om de kinderkerk te bezoeken?

Nee, dat hoeft niet. Ieder kind is welkom.

Voor welke leeftijd is de kinderkerk?

Voor ieder kind in van groep 3 t/m 8. Groep 1 en 2 hebben hun eigen kleuterkerk, hierover leest u later meer.

Voor jongere kinderen is er crèche, en voor tieners hebben we regelmatig tienerdiensten.

Wilt u als ouder ook eens kijken in de kinderkerk? Dat kan in de hoedanigheid van workshopgever.

Is het gratis?

Ja.

Is het veilig?

Ja. Al onze kinderwerkers zijn bekend met ons protocol veilig kinderwerk en hebben zich hier aan gecommiteerd. We gaan zelfs verder: de kinderafdeling van ons nieuwe gebouw heeft een zeer open architectuur en we houden ons aan het vierogenprincipe.

Verder zijn diverse maatregelen genomen om risico’s op ongelukken te beperken en worden trappen gezamenlijk en met grote voorzichtigheid beklommen.

Blijven mijn kinderen binnen het gebouw?

De kinderkerkdienst en gesprekken vinden altijd binnen het gebouw plaats en de workshops vrijwel altijd. In het geval dat een workshop buiten het gebouw wordt gehouden en een kind daarvoor kiest, dan is dat altijd met instemming van de ouders.

Overigens worden er geen buitenactiviteiten gehouden voor groep 1 tot en met 4. Pas vanaf groep 6 is dit een optie.

Wat kan ik als ouder betekenen voor de HizKids kinderkerk?

De kinderkerk wordt in stand gehouden door vrijwilligers. Voortdurend zijn we op zoek naar nieuwe groepsleiders, workshopleiders en vertellers. Wilt u een keer meelopen om te zien of het iets voor u is? Neem dan contact op met Aukelien.