Naast deze 4 leiders draait de kinderkerk onder andere op 4 floormanagers, 32 gespreksleiders, 12 vertelteamleden en meer dan 100 workshopgevers!

Aukelien den Doop

Aukelien den Doop

Hoofd kinderwerk

Whatsapp: 06-53606043

Onze missie: kinderen een plezierige en veilige plek geven waar ze kunnen leren de creatieve liefde van God te ontvangen en door te geven aan elkaar.

Geertje van Houten & Mirjam van Asselt

Teamleiders kleuterkerk

Whatsapp:

Lotte Blom

Teamleider groepsleiders

Whatsapp: 06-

Sytske-Nynke Wagenaar & Alie Koning

Teamleiders programmateam

Whatsapp: 06-

Nynke Luinstra

Teamleider ondersteuning Hizkids

Whatsapp:

Teamleider pre-school

Whatsapp: 06-

Coƶrdinator workshops

Whatsapp: 06-